<title>, tag meer dan alleen de titel


Uiteraard is de titel (<title> tag) één van de belangrijkste informatie bronnen van de pagina. Dat is echter niet alleen vanwege het feit dat de titel de zoekmachines helpt om te begrijpen waar de pagina over gaat. In de title tag vind je het meest belangrijke trefwoord en een korte, maximaal 65 karakters lange introductie van de pagina.

Een voorbeeld van de HTML code voor een title tag:

<title>title tag veel meer dan alleen een titel van de pagina | SEOpedia.nl</title>

De <title> samen met de “meta description” zijn je eerste “call to action“. Zoekmachines gebruiken de title als introductie in de zoekresultaten. Dit betekend dat je title je eerste contact moment is met de zoekers. Als iemand zoekt heeft hij een verwachting bij de zoekopdracht. De title in combinatie met de meta description moeten aan deze verwachting voldoen. Daarnaast moeten ze uitnodigend en onderscheidend zijn. Je wilt immers dat de zoeker jouw site selecteert uit alle getoonde relevante resultaten en er op klikt.

De zaken waar een goede title tag aan voldoet zijn de volgende:

  • Maximaal ±65 karakters lang – meer wordt niet getoond door zoekmachines
  • Belangrijkste trefwoord staat aan het begin
  • Is beschrijvend – de titel maakt direct duidelijk waar pagina over gaat
  • Is relevant en past bij de content
  • Is niet over geoptimaliseerd – trefwoord staat er maar één keer in
  • Elke pagina heeft een unieke title

De title tag is je eerste contact moment

De titel kan verder worden gebruikt voor het creëren van een stukje brand-awareness. Je doet dit door in de 65 karakters ook je merknaam op te nemen. Het is aan te raden door een duidelijke scheiding aan te brengen tussen titel en merknaam. Bijvoorbeeld door een verticaal streepje (|) of horizontaal streepje (-) te gebruiken. In zoekmachines toon je nu bij elk resultaat met een link naar je site ook jouw merknaam. Zodra mensen je merk gaan vertrouwen gaat het helpen in hoe de zoekers de resultaten beoordelen.

Meer informatie over de title tag kan gevonden worden op W3Schools.com. Of op de site van SEOmoz “Title Tag SEO Best Practices

Een reactie plaatsen